Δράση διευκόλυνσης της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ζήτημα της διαδοχής των επιχειρήσεων θεωρείται καίριο για τη διατήρηση της επιχειρηματικότητας της χώρας και για τον λόγο αυτό οφείλει να τεθεί ως σημαντικός πυλώνας υποστήριξης.

Υπό τη διαπίστωση αυτή, το ΙΝΕΜΥ υλοποιεί το έργο «Δράσεις ενίσχυσης του ρόλου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της διαδοχής στον Ελληνικό Εμπορικό κλάδο» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Στόχος του Έργου είναι η λειτουργία ενός Μηχανισμού Υποστήριξης υφιστάμενων και μελλοντικών επαγγελματιών στον εμπορικό κλάδο, με σκοπό:

  • τη διάδοση της σύγχρονης έννοιας της διαδοχής και της μεταβίβασης, που δεν περιορίζεται μόνο στις οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση προς τρίτους,
  • τη διευκόλυνση της εισόδου και της εξέλιξης των διαδόχων, μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας τους για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Άμεσα ωφελούμενοι του έργου είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, καθώς θα αποκτήσουν εργαλεία και υποδομές για τη διασφάλιση μιας ομαλής διαδικασίας μεταβίβασης / διαδοχής.

 Πιο συγκεκριμένα, οι εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μπορούν να επωφεληθούν μέσω των εξής δράσεων:

  • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Πληροφόρησης και Επιμόρφωσης για θέματα Διαδοχής, όπου οι ενδιαφερόμενοι έμποροι μπορούν να λάβουν γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα της διαδοχής και της μεταβίβασης
  • Διαδικτυακό Κέντρο Υποστήριξης για τη διαδοχή ως Δομή ενημέρωσης, πληροφόρησης και καθοδήγησης των ενδιαφερομένων υφιστάμενων και μελλοντικών επιχειρηματιών στον εμπορικό κλάδο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Κέντρου είναι οι εξής: ομαδική / εξατομικευμένη ενημέρωση και πληροφόρηση, online αντιστοίχιση ενός απερχόμενου ιδιοκτήτη με έναν δυνητικό διάδοχο, υπηρεσίες mentoring μέσω Μητρώου Μεντόρων, παρακολούθηση της πορείας της σύζευξης ιδιοκτητών και διαδόχων και επίλυση τυχόν προβλημάτων
  • Πιλοτικά σχέδια στήριξης, ενίσχυσης και διευκόλυνσης της διαδικασίας διαδοχής σε 20 ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, με στόχο την επιτυχή συνύπαρξη ιδιοκτήτη και διαδόχου και την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να περιηγηθούν στον ιστότοπο του έργου https://inemydiadoxi.gr/ ή να επικοινωνήσουν με την ομάδα στο e-mail contact@inemydiadoxi.gr.