ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το ΦΕΚ 27Α΄ ο νέος νόμος 5019/2023 με τον οποίο εισάγονται –μεταξύ άλλων- και διατάξεις που αφορούν στο εμπόριο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 18 του νόμου, κωδικοποιείται πλέον σε ένα ενιαίο άρθρο (το άρθρο 15Α του ν. 4177/2013) το σύνολο της νομοθεσίας για το ωράριο των καταστημάτων. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:

 

• Το πλαίσιο ωραρίου εντός του οποίου μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις λιανικής, ορίζεται από τις 6.00 έως τις 21.00 από την Δευτέρα έως και το Σάββατο. Επισημαίνεται ότι, όποτε επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές (άρθρο 19 του νόμου) το ισχύον πλαίσιο ωραρίου διατηρείται το ίδιο, ήτοι από 11.00 έως τις 20.00. 

 

• Καθορίζονται οι επίσημες πλέον αργίες για την λιανική πώληση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η Καθαρή Δευτέρα. 

 

Σε ότι αφορά ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα, που παραδοσιακά άνοιγαν σε συγκεκριμένους τόπους την ημέρα αυτή, θα μπορούν να ανοίξουν, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 17088/22-02-2023 εγκυκλίου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σήμερα, με την οποία ρυθμίζεται προσωρινά το πρόβλημα και επιτρέπεται στα καταστήματα τροφίμων η λειτουργία τους την συγκεκριμένη αργία για το 2023.

 

• Συμπεριλαμβάνονται στην ίδια διάταξη οι επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας και είναι οι εξής:

 

– Καταστήματα εστίασης.

– Κυλικεία, καντίνες, κάβες, καταστήματα λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, μίνι μάρκετ, τα οποία αποκτούν για πρώτη φορά νόμιμο δικαίωμα λειτουργίας και μετά το πέρας του επίσημου πλαισίου ωραρίου.

 

– Φωτογραφεία.

– Ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και συναφή καταστήματα.

– Ανθοπωλεία, περίπτερα, καταστήματα και εγκαταστάσεις που λειτουργούν στους χώρους των Κεντρικών Αγορών.

 

• Με το άρθρο 19 του νόμου που συμπληρώνει το άρθρο 16 ν. 4177/2013 για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ισχύουν πλέον τα εξής:

 

– Παρά τις έντονες αντιδράσεις του Εμπορικού Συλλόγου Εδεσσας όπως και του συνόλου του εμπορικού κόσμου της χώρας, οι «μόνιμες» Κυριακές που μπορούν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα ελεύθερα παραμένουν οκτώ (8) ακόμα και μετά την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας, όπως και για όποια περαιτέρω εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

🌐www.esedessas.gr

☎️