Νέο Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ

Νέο Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

(ΛΑΕΚ 1 – 49) ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 2022, για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα.

  • 40 ώρες κατάρτισης – 200 € εκπαιδευτικό επίδομα
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

Στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι επιχειρήσεων οι οποίες:

  • Επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους σε συναφή και σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και εκτός ωραρίου εργασίας
  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους (μαζί με τα υποκαταστήματα)

Διάρκεια προγράμματος:

Το πρόγραμμα διαρκεί 40 ώρες και υλοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας. ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16:00 – 19.00

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Επίδομα 200,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 40 ώρες)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη θεματολογία των προγραμμάτων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας στο τηλέφωνο : 6989655505