Παρουσίαση μελέτης Open Mall

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την παρέμβαση στο κέντρο της Έδεσσας στο πλαίσιο του έργου του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) και παρουσιάστηκε στους υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να γίνουν οι τελικές διορθώσεις και να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ανάπλασης, που είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίηση και των υπολοίπων δράσεων του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Έδεσσας. Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τα υπόλοιπα έργα που σχετίζονται με την λειτουργική, αισθητική και οικονομική αναβάθμιση της πόλης, όπως η αποκατάσταση και επανάχρηση του Κανναβουργείου και η ενοποίηση του εμπορικού με το ιστορικό – τουριστικό κέντρο της πόλης.
Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας, που είναι εταίρος στο πρόγραμμα για δημιουργία Open Mall στην Έδεσσα.