Παρουσίαση πρότασης για δημιουργία Open Mall στην πόλη της Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας και ο Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας, παρουσίασαν σε εκδήλωση διαλόγου και διαβούλευσης, τους βασικούς άξονες της πρότασης για δημιουργία Open Mall στο κέντρο της πόλης μας.
Ένα στοιχείο της παρουσίασης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εμπόρους που συμμετείχαν στη διαβούλευση ήταν η παράθεση ιδεών για παρεμβάσεις στις όψεις των καταστημάτων, μία δράση που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας, που θα χειριστεί αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού, έχει δώσει σε συνεργασία με τους μελετητές μία σειρά αξιόλογων προτάσεων, που θα συζητηθούν εκτενέστερα μετά την πιθανή έγκριση του προγράμματος, για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Επίσης, παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται από το Δήμο Έδεσσας και αφορούν τη διαμόρφωση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, τον φωτισμό και εορταστικό φωτισμό της πόλης, τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων WC, την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και την εγκατάσταση δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Το σύνολο των παρεμβάσεων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καθώς δημιουργούνται συνέργειες με το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί και θα αρχίσει να υλοποιείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και την υφιστάμενη υποδομή της πόλης!
Στη διαβούλευση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας και Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Πέτρος Γαλανός, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Νεκτάριος Ελμαλόγλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Δήμου Έδεσσας και πολλοί έμποροι.