Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Απευθύνεται ειδικά σε: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα Α απευθύνεται επιπρόσθετα σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Αντικείμενο/στόχος:

Η δράση περιλαμβάνει 2 προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση:

A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Άτομα με Αναπηρία
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
 • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
 • Αποφυλακισμένα Άτομα
 • Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
 • Διεμφυλικά πρόσωπα
 • Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και
 • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 8 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι οι αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δεν υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700€ μηνιαία, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 75% για την απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία και σε ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαία, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας:

 • Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία
 • Άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία
 • Άνεργοι με 24μηνη ανεργία
 • Άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης
 • Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
 • Άνεργοι Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού)

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700€ μηνιαίως, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαίως, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.


Συνολικός Προϋπολογισμός: €111.230.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €111.230.000,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 07/12/2022
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στη δράση, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης: https://www.dypa.gov.gr/proghramma-epikhorighisis-epikheiriseon-ghia-tin-apaskholisi-a-3000-anerghon-poy-anikoyn-se-dyskola-eksipiretisimes-plithismiakes-omades-kai-b-7000-anerghon-poy-antimetopizoyn-empodia-stin-entaksi-i-epanentaksi-toys-stin-aghora-erghasias

Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon