Διοικητικό συμβούλιο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 16 και της 17 Ιουνίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20 Ιουνίου 2022 έχει ως εξής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μποζίνης Αναστάσιος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γάντζιου Ευαγγελία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σλάμκας Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Λιάζης Παύλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δοδόπουλος Χρήστος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΗΣ

Κράλλη Ζωή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΗΣ

Φωτιάδου Γεωργία

ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ

Βοσνάκης Δημήτριος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος Ελεγκτικής επιτροπής

Αλεβίζος Ιωάννης

Μέλος Ελεγκτικής επιτροπής

Δραγούμη Χαρίκλεια

Επίτημος Πρόεδρος

Υπεύθυνος OPEN MALL

Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

Ελμαλόγλου Νεκτάριος