Αντiπρόσωποι & Επιτροπές

Εκπρόσωποι στις επιτροπές του δήμου Έδεσσας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Βοσνάκης Δημήτριος

Γάντζιου Ευαγγελία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Βοσνάκης Δημήτριος

Γάντζιου Ευαγγελία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Γάντζιου Ευαγγελία

Κράλλη Ζωή

Εκπρόσωποι Τ.Ε. ΕΦΚΑ

Μποζίνης Αναστάσιος

Δραγούμη Χαρίκλεια

Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας Κεντρικής-Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Καρανίκας Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ελμαλόγλου Νεκτάριος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αλεβίζος Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Βοσνάκης Δημήτριος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Γάντζιου Ευαγγελία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δοδόπουλος Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Δραγούμη Χαρίκλεια

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κράλλη Ζωή

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Λιάζης Παύλος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μποζίνης Αναστάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σλάμκας Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Φωτιάδου Γεωργία