Ερωτηματολόγιο Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας ενόψη δημοτικών εκλογών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας διενεργεί διαδικτυακή έρευνα με την μορφή ερωτηματολογίου ώστε να μεταφέρει τις απόψεις και τα προβλήματα του επιχειρηματικού αλλά και του καταναλωτικού κοινού της Έδεσσας στους εκάστοτε υποψήφιους δημοτικούς συνδιασμούς .

«Εφόσον το 2023 αποτελεί έτος δημοτικών εκλογών, ποια κρίνετε πως πρέπει να είναι η βασική δέσμευση όλων των υποψήφιων δημάρχων απέναντι στον εμπορικό κόσμο της πόλης μας»